Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü'nün hazırladığı "Anadolu'nun genetik profili" araştırması yayınladı. Peki, bir dünya karmasına benzeyen araştırma sonuçlarında çıkan 10 genden hangisi size uyacak?

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü'nün hazırladığı "Anadolu'nun genetik profili" araştırması.

J          yani                  Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Avrupa (Balkan) geni

taşıyanların oranı yüzde 33,8

R          yani                  Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 24
E          yani                  Afrika ve Güney Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 11,4
G          yani                  İran ve Kafkas geni taşıyanların oranı yüzde 11
I           yani                  Kuzey ve Doğu Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 5,2
L          yani                  Hindistan geni taşıyanların oranı yüzde 4.2
N          yani                  Sibirya ve Finlandiya geni taşıyanların oranı yüzde 3,9
C, Q ve O yani               Orta Asya geni taşıyanların oranı yüzde 3.0
K          yani                  Pakistan geni taşıyanların oranı yüzde 2.5
A          yani                  Afrika geni taşıyanların oranı yüzde 1

"Anadolu, ırkların kaynaşma potası

Stanford Üniversitesi'nin araştırmasında çalışan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü eski Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, araştırmada insanın genetik köklerinde hiç değişmeyen iki örneği yani anneden çocuklarına geçen mitokondriyal DNA ve babadan çocuklarına geçen Y Kromozomunun incelendiğini söyledi: "İlk insanları Kenya civarından göçe çıktı ve tamamı Maveraünnehir'i iki kol halinde geçti. Doğu Akdeniz'le Hint Okyanusu arasında olan bu bölgeden iki kolda Anadolu'ya geldiler. Anadolu, insanlık tarihi için anahtar coğrafyadır. Anadolu üzerinden bir kol Avrupa'ya diğer kol ise Orta Asya ve sonrasında Kuzey, Güney ve Uzak Doğu'ya gittiler. DNA şifrelerimizde dünyanın bütün DNA kökleri bulunmakta. Anadolu tüm ırklar, etnik unsurlar ve medeniyetler için bir kaynaşma potasıdır."

Türkler Avrupa'nın en karışık halkı

İsviçre merkezli iGenea şirketinin geçen Mayıs ayında yaptığı araştırmaya göre ise, Avrupa'da yaşayan halklar arasında genetik anlamda "en karışık ve en az safkan" olan topluluk Türkiye halkı.

Türkiye'de "safkan Türk" tartışması yaratacak araştırma için Avrupa'nın dört bir yanından DNA örnekleri toplayan ve bunlar üzerinde analizler yapan bilim adamları Türkiye'de yaşayan Türkler'in sekiz farklı etnik gruba ait genleri taşıdığını belirledi. Çalışmada Avrupa'da "safkan" olmaya en yakın halkın ise Ruslar olduğu ortaya çıktı.

Ari ırk için İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran Almanların genetik yapısında ise sadece yüzde 25 Cermen genleri bulunduğu ve hatta genlerinin yüzde 10'luk bir kısmının da Yahudi ırkından geldiği belirlendi. iGenea yetkililerinin araştırmanın "en büyük sürprizi" olarak açıkladığı Türkiye sonuçlarına göre Türkiye'de yaşayan insanların genetik yapısı incelendiğinde 8 farklı etnik gruba ait izler bulunuyor.

Avrupa ve Türkiye'nin çevresindeki bölgede bu kadar karmaşık bir genetiğe sahip olan başka bir millet daha yok. (Gazeteler)

Türklerin taşıdığı genler ise şöyleymiş...
1) Türk,
2) Berberi,
3) Yunan,
4) Alman,
5) Slav,
6) Arap,
7) Yahudi,
8) Balkan