Aşılardaki nano alüminyum parçacıkları beyin hasarı yapıyor

19 Şubat 2020'de görülen Halk Sağlığı Komitesi kamu davasında ilginç itiraflar yapıldı. Buna göre aşılarda ciddi bir alüminyum tehlikesi var.

Aşılardaki nano alüminyum parçacıkları beyin hasarı yapıyor

Bu videonun Türkçesini Youtube her yüklememizde hemen silindi. Bu nedenle Türkçe metnini aşağıya alıyoruz.

"Aşılara konulan alüminyum miktarının çok az olduğundan endişelenmeye gerek yok denildi.

Ancak aşılara koyduğumuz çevrede gördüğümüz alüminyumdan çok farklı ve buna “nano parçacıklar” deniliyor.

Nano parçacıklar bakteri, virüs ve gıda proteini antijenlerine ve aşının içindeki bilmediğimiz başka zehirlere sıkı sıkı tutunurlar. Ve nano parçacıkların beyne girmeyi becerebilen biyokimyevî özelliklere sahip olduğunu biliyoruz.

‘Nano parçacıkları enjekte etmek emniyetli mi’ diye henüz değerlendirmedik. Vücuda girdiğinde nereye gittiğini, beyne girip girmediğini de değerlendirmedik.
Aşı maddelerin beyinde olmalı mı, oraya ait mi?
Hayır!
Beyne giriyorlar mı?
Bunu henüz kimse incelemedi. 

Ama çocuklara verdiğimiz aşılardaki kimyasallarla ilgili yapılan hayvan deneyleri aşı içindeki maddelerin beyne girdiğini bize açıkça ispat ediyor.

Bu bilgiyi /gerçeği görmezden geliyoruz.

Avrupa’da alüminyum nano parçacıkları üzerine deneyler yapmış bilim adamları var. 

Beyinden çıkmayıp yıllarca kalabildiklerini ispatladılar.

Yetişkinlerde çok yaygın şekilde Alzheimer dahil nürolojik gelişme bozukluklarında büyük bir patlama yaşıyoruz. 

Ve Alzheimer hastalarının beyninde en çok buldukları faktörlerden biri yaptığımız aşılarla doğrudan bağlantılı alüminyum nano parçacıklarıdır.

‘Aşılarla verdiğimiz alüminyum beyne giriyor mu’ diye hiçbir araştırma yapmadık. 

‘Beyinde kalıyor mu’ diye hiç ölmedik

Beyinde kalıyorsa neye yol açtığını hiç ölçmedik. Biliyoruz ki aşıların işe yaraması için vücutta enflamasyon yapması gerekir. Fakat çocuklarımızın yarıdan fazlasının kronik enflamasyondan kaynaklanan hastalıkları var ve hiç şu soruyu sormadık:

Eğer aşılar akut yani ani şiddetli enflamasyona neden oluyorsa kronik, kalıcı enflamasyon yapmaya neden oluyorlar mı?

Beşte bir nörolojik gelişme bozukluğu 10’da bir ADD ve ADHD, 35’te bir otizm, 11’de bir astım ve 5 yaşın altındaki 5 çocuktan biri nöbet geçiriyor.

Peki neden?AYRICA BAKINIZ (google tercümesidir)

Araştırmacılar, Bebek Aşılarındaki Alüminyum Miktarı 'Piyangoya Benzer' Diyor

Christopher Exley, Ph.D. tarafından yönetilen yeni bir çalışma. bebek aşılarındaki alüminyum içeriğinin büyük ölçüde izlenmediğini ve bazen ürün ekinde listelenen miktarı aştığını tespit etti. Exley'in ekibi ayrıca alüminyuma maruz kalma ile bir tür Alzheimer hastalığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma yayınladı.

Bir gün özledim, çok özledim. The Defender'ın Günün En İyi Haberlerine abone olun . Bedava.

Defender kısa süre önce Keele Üniversitesi'nin biyoinorganik kimya profesörü Christopher Exley, Ph.D. liderliğindeki dünyaca ünlü İngiltere merkezli alüminyum araştırma grubu için birincil finansman akışını - hayırsever bağışları - kesme kararı hakkında yazdı.

Keele'nin eylemlerinin doğrudan bir sonucu olarak, Exley laboratuvarı 31 Ağustos'ta kapanacak ve alüminyumun insan ömrü boyunca sağlık üzerindeki etkilerini açıklayan otuz yıllık bağımsız, son teknoloji araştırmayı sona erdirecek.

Laboratuarlarının yakın zamanda kapanması karşısında bile, Exley grubu, halihazırda etkileyici olan yaklaşık 200 yayından oluşan listesini yayınlamaya ve eklemeye devam ediyor .

Araştırmacıların son iki çalışması - biri bebek aşılarının büyük ölçüde denetlenmeyen alüminyum içeriğine, diğeri ise ailesel Alzheimer hastalığında alüminyumun güçlü ilişkisine odaklanıyor - bağımsız araştırmaların neden bu kadar önemli ve statükoyu bu kadar tehdit edici olduğunun altını çiziyor.

Bebek aşılarında alüminyum - 'piyangoya benzer'

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology'de yayınlanan çalışmalardan biri, bir bebeğin aşıda aldığı alüminyum miktarının tahmin edilebilir veya kontrol edilebilir olmaktan çok "piyangoya benzer" göründüğünü buldu.

Grup, GlaxoSmithKline , Merck , Sanofi Pasteur ve Pfizer tarafından üretilen 13 bebek aşısının alüminyum içeriğini analiz etti 13 aşıdan 10'unda ölçülen alüminyum miktarı, üreticilerin hasta bilgilendirme broşürlerinde bildirdiği alüminyum miktarıyla eşleşmedi. Aşılar ve aşı partileri arasında yapılan analizler şunları ortaya çıkardı:

  • Pfizer's Prevnar 13 dahil aşıların altısı (yaklaşık yarısı), üretici verilerine kıyasla istatistiksel olarak önemli miktarda daha fazla alüminyum içeriyordu.
  • Aşıların dördü önemli ölçüde daha az içeriyordu.
  • Her bir aşı markası için, alüminyum içeriği aralığı “önemli ölçüde değişiklik gösterdi”.
  • Ne Avrupa İlaç Ajansı ne de ABD Gıda ve İlaç İdaresi, bebek aşılarının alüminyum içeriğini bağımsız veya rutin olarak ölçtüklerini doğrulayamadı, bunun yerine üreticilerin (kusurlu) verilerine dayandıklarını belirtti.

Araştırmacılara göre bu "güven verici olmayan" bulgular, "aşı üreticilerinin aşılarının alüminyum içeriği üzerinde sınırlı kontrole sahip olduğunu" ve "aşı partilerindeki bireysel aşıların alüminyum içeriğinin önemli ölçüde değiştiğini" gösteriyor.

Alüminyumun bilinen nörotoksisitesi göz önüne alındığında, araştırmacılar ayrıca Exley grubunun tekrar tekrar vurguladığı ve diğer uzmanlar tarafından da paylaşılan bir pozisyon olan “bebeklere enjeksiyonu konusunda kayıtsız kalamayacağımızı” vurguladılar.Ailesel Alzheimer hastalığında alüminyum

Alzheimer Hastalığı Raporları Dergisi'nde yayınlanan ikinci çalışma, Exley grubunun alüminyumu Alzheimer hastalığına bağlayan kapsamlı çalışmasına dayanıyor. Yeni çalışma , ailelerde ortaya çıkan yatkınlıkların yol açtığı ailesel Alzheimer hastalığı vakalarına odaklanıyor .

Mayo Clinic, genç veya erken başlangıçlı Alzheimer'ı 65 yaşın altındaki bireyleri etkileyen vakalar olarak tanımlıyor. Yeni Exley çalışması, erken başlangıçlı Alzheimer'lı (45, 57 ve 60 yaşlarında) üç Kolombiyalı ailesel donörden alınan insan beyin dokusunu inceliyor.

Her üç vakada da, araştırmacılar “alüminyum yüklü nöronal hücreler” gözlemlediler ve alüminyumun birden fazla beyin bölgesinde nörofibriler yumaklarla “kesin” bir şekilde ortak yerleşimine dikkat çektiler. Nörofibriler yumaklar ( beyin hücreleri içinde yanlış katlanmış tau proteini tarafından oluşturulur) Alzheimer'ın önemli bir özelliği ve biyolojik belirtecidir.

Exley grubunun, otizm beyin dokusunda olağanüstü yüksek seviyelerde alüminyum gösteren bulgular da dahil olmak üzere , beyin dokusu ve nörodejenerasyonla ilgili diğer çalışmalarıyla örtüşen sonucu, “bu veriler, fAD [ailesel Alzheimer hastalığı] nöropatolojisinde alüminyumun karmaşık ilişkilerini desteklemektedir. ].”

Genç ve yaşlı risk altında

Son yıllarda, Amerikan sigorta endüstrisi, genç yetişkinler arasında teşhis edilen bunama ve Alzheimer'da %200'lük bir artış bildirmiştir . ABD'deki ve diğer batılı ülkelerdeki 20 yıllık bunama eğilimlerini inceleyen Birleşik Krallık araştırmacıları, 2015 yılında Surgical Neurology'de yapılan bir çalışmada, demansların “ eskisinden on yıl önce ” başladığını bildirdi .

Genç başlangıçlı 10 Alzheimer vakasından yaklaşık dokuzunun genetik bir açıklaması olmadığını kabul eden Exley, önceki çalışmalarında alüminyumun bireylerde “eş zamanlı genetik veya başka bir yatkınlık olmaksızın” erken başlangıçlı Alzheimer için bir katalizör görevi görebileceğini öne sürdü. Alzheimer'ı “alüminyum tarafından kronik zehirlenmeye akut bir yanıt” olarak görmeyi öneriyor.

Exley grubunun bebek aşıları hakkındaki yeni makalesinde belirttiği gibi, aşılardaki alüminyum adjuvanlar, bir ömür boyu alüminyum yükü için saati işlemeye başlar.

Bu vücut yükünün bazı etkilerini şu anda Alzheimer ve bunama teşhisi konanların %15'ini temsil eden 30'lu ve 40'lı yaşlardaki genç erişkinlerde görüyor muyuz ?

Exley grubu ayrıca , bebeklerin aşılarında üreticilerin ve düzenleyicilerin (ikna edici veriler olmadan) “güvenli” ilan ettiği miktarlardan önemli ölçüde daha fazla alüminyum aldığında, çocukların uzun vadeli sağlığı üzerindeki etkilerinin ne olacağını da soruyor .

Üniversiteler hayati araştırmalar için finansmanı kesmeye devam ederse , bu çok önemli soruları yanıtlamak giderek zorlaşabilir.

Orijinal metin için bakınız: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/aluminum-infant-vaccines/​ 

Yorum Yap

Diğer Haberler