Haberlerin ruh sağlığını bozduğunu kabul ettiler

Dünyanın en büyük haber ajansı Reuters bile haberlerin insanların ruh sağlığını bozduğunu ve bu yüzden haberleri takkip etmedikleri gerçeğini kabul etti. BBC ise kendine güvenin azaldığına yönelik haberleri büyük bir özgüvenle neşretti.

Haberlerin ruh sağlığını bozduğunu kabul ettiler
Reuters Enstitüsü'nün 2022 Dijital Haber Raporu'na göre, ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor.

Türkiye dahil 46 ülkede 93 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre her 10 kişiden dördü "bazen" ya da "çoğunlukla" haberleri takip etmekten kaçınıyor. Araştırmacılar, 2017'den bu yana yüzde 9 oranında bir artış olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere ve Brezilya dahil bazı ülkelerde haberleri takip etmekten kaçınanların sayısının son beş yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor.

Özellikle 35 yaş altındakiler olmak üzere çalışmaya katılanların yüzde 36'sı, haberleri takip etmenin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Araştırmacılar, koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi olayların bu artışa neden olduğunu öne sürüyor.

Katılımcıların yüzde 43'ü, haber akışında siyasete ve koronavirüse çok fazla yer verildiğini belirtiyor, akışın yeterince değişken olmadığını savunuyor.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 47'si hâlâ haberlerle çok ilgilendiklerini söylüyor. 2015'te bu oran yüzde 67'ydi.


  
  

Türkiye'yle ilgili tespitler

Katılımcıların yüzde 29'u doğrudan haberlere olan güvenlerinin azaldığını ve haberlerin "güvenilmez" veya "taraflı" olduğunu belirtirken, 23 ülkede bu yönde bir düşüş tespit edildi. Yalnızca yedi ülkede yükseliş olduğu belirtildi.

Raporun Türkiye bölümündeki sonuçlara göre haber kurumlarına olan güven, geçen seneye kıyasla azalarak yüzde 36'ya indi. Haber kurumlarının siyasi olarak kutuplaştığını ve taraflı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38.

Buna rağmen araştırmacılar, haberciliğe olan güvenin pandemi öncesine kıyasla yükseldiğini kaydetti, katılımcıların yaklaşık yüzde 42'sinin haberlere "çoğunlukla" güvendiğini ifade etti.

Bazı kişiler etrafındaki insanlarla tartışmaya yol açtığı gerekçesiyle haberlerden kaçındığını söylerken (%17), bazısı haberlerin kendilerini 'güçsüz' hissetmelerine yol açtığını (%16) belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i haberleri hiç takip etmediklerini söyledi.

BBC'ye güven azaldı

Araştırmanın sonuçlarına göre son beş yıl içinde BBC'ye duyulan güven yüzde 75'ten 55'e düştü.

Doğrudan BBC'ye güvenmediklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 11'den 26'ya yükseldi.

Reuters araştırmacılarına göre bu kişilerin büyük çoğunluğu siyasi yelpazenin sağında yer alıyor, geri kalanı ise haberlerden genel olarak uzaklaşan kesim ile örtüşüyor.

Buna rağmen BBC; internet sitesi, televizyon ve radyo aracılığıyla sunduğu haberlerle İngiltere'nin en popüler ve en çok güvenilen kurumu olmaya devam ediyor.

Ukrayna savaşının rolü

Reuters'ın hazırladığı çalışma, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra yapıldı.

Araştırmaya dahil olan ve savaşa daha yakın konumda bulunan, Polonya ve Almanya dahil beş ülkedeki katılımcılar arasında seçici şekilde haberden uzaklaşma oranının yükseldiği kaydedildi.

Katılımcılar, haberleri üzücü bulduklarını ve okumakta zorlandıklarını belirtti.

Raporun baş yazarı Nic Newman, "Bu sonuçlar haber kurumları için çok zor. İnsanlar siyasi krizler, küresel pandemiler ve uluslararası çatışmalar gibi, gazetecilerin önemli bulduğu konulardan uzaklaşıyor" dedi.

Gençler haberlere nasıl ulaşıyor?

Geleneksel haber kurumları genç nesillere ulaşmakta zorlanıyor.

Araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa 18-24 yaş arası gençler, genellikle sosyal medya platformları aracılığıyla haber tüketiyor, yalnızca yüzde 23'ü haber uygulamalarını veya web sitelerini kullanıyor.

Gençlerin birçoğu ise Facebook'tan da uzaklaşarak Instagram ve TikTok gibi platformlara yöneliyor.

Yorum Yap

Diğer Haberler