Almanya Türkiye'nin nüfusunun artmasından endişe duyuyor

Türkiye'de evli kadın başına düşen çocuk sayısı '3 çocuk talebine rağmen' düşmeye devam ediyor. Buna rağmen Almanya'nın yayın organı DW'le başka bahanelerle Türkiye'nin nüfusunun artmasından endişe duyuyor.

Almanya Türkiye'nin nüfusunun artmasından endişe duyuyor
"Doğum kontrol yöntemlerine erişim zorlaşıyor" başlıklı bir haber yayınlayan ALman DW, kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında gebeliği önleyici hizmetlere erişimin zorlaştığını bu yüzden de gebeliklerin arttığına yazdı. Güya "anne ölümlerinin artış göstereceğinden endişe duyulduğunu iddia eden DW'nin endişesi bu değil elbette.

Alman yayın organına göre kendilerine benzer uzmanları "Türkiye'de kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında doğum kontrol yöntemlerine erişimin giderek zorlaştığını belirtmiş. Bu da Almanya'yı endişe sevk etmiş. Kontraseptiflere erişimin zorluğunun yarattığı ihlallerden en çok etkilenen grupların başında gençlerin geldiğini belirten Müftüoğlu, "Doğurganlığı teşvik edici politikalar geliştirilebilir ama bu politikalar temel insan haklarını yok etmemeli. Bu haklara saygı gösterilmeli" demiş.

Örtülü olarak doğurganlığın teşvikinin insan hakları ihlali olduğunu belirten Müftüoğlu, muhtemelen gayri meşru hayat yaşayanlar adına endüşeli. gençler adın

"Aile hekimliği birimlerinde zorunlu olarak verilen spiral uygulama ve takip hizmeti, 2017 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile kaldırılması"ndan büyük endişe duyan DW, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Platformu'ndan Nurcan Müftüoğlu ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD) Genel Koordinatörü Pelin Anılan'ın görüşlerine başvurmuş. Türkiye'nin nüfusunun artışından endüşe eden bu yapının temsilcileri, içini Almanlara dökmüş ve yardım istemiş.

Diyeceğimiz o nüfuz nüfuzdur. Bir kişiye yeten iki kişiye de yeter. Allah her canlının rrızkına kefildir. Bu yüzden çocuk sayınızı artırın. Çünkü Rasüllah (s.a.v.) ""kıyamet günü sizin çokluğunuzla övineceğim" buyurmuştur. Ayrıca salih bir evlat cenneti kolay kılar, hem de düşmanı korkutur.

Yorum Yap

Diğer Haberler