Son Dakika
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 | Anasayfam yap | Favorilerime ekle    
Tıbb'ün Nebevi'nin B maddesindeki yararlı bitki ve gıdalar
Tıbb'ün Nebevi bölümümüzde İbn-i Kayyim El Cevziyye’nin "Tıbbu’n Nebevi" adlı eserindenin B maddesinde yer alan bitki ve gıdalar.

BAL:

 

Balın faydaları daha önce geçmişti. İbn-i Cüreyc der ki; Zührî şöyle dedi: “Bal yemeye devam et, zîrâ bal sağlığı korumaya iyi gelir.

 

Balın en iyisi; en safı, en beyazı, keskinlik bakımından en yu­muşağı ve tadı en normal olanıdır. Dağlardan ve ağaçtan alınan balın boş alanlardan alınan bala üstünlüğü vardır. Bu üstünlük de bal arısı­nın otlağına bağlıdır.”


BALIK:

 

İmam Ahmet İbn-i Hanbel ve İbn-i Mâce Süneni’nde Abdullah İbn-i Ömer'in Peygamber efendimizden rivayet ettiği hadiste Pey­gamber efendimizin şöyle dediğini rivayet ederler: “Bizim için iki ölü ve iki de kan helal kılınmıştır, iki ölü; balık ve çekirge, iki kan da ciğer ve dalaktır.”

 

Balığın çeşitleri çoktur ve en iyisi yemesi zevkli, kokusu hoş ve orta büyüklükte olanıdır. Derisi ince olmalı, eti sert ve kuru olmamalı­dır. Çakıllar üzerinden akan tatlı suda yaşamalı, bitkilerle beslenmeli, pislik yememelidir. Yaşadığı yerlerin en sağlıklısı: Berrak suyu olan nehirdir. Ara sıra kayalık ve kumluk yerlere, içinde pislik ve bataklık bulunmayan, hareketi ve dalgası çok olan, güneşe ve havaya açık olan tatlı sulara iner. Deniz balığı üstündür, övgüye lâyıktır ve yumu­şaktır. Deniz balığının tazesi, soğuk ve yaş bir yapıya sahiptir, sindiri­mi güçtür ve çok balgam doğurur. Ancak deniz balığı ve deniz balığı yerinde olanlar (midede) hoş bir karışım oluştururlar, bu karışım vücudu rahatlatır, meniyi artırır ve sıcak karışımları yararlı hâle geti­rir.

 

Tuzlanmış balığa gelince, bunun en güzeli en çabuk tuzlananıdır. Tuzlanmış balık sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir, zaman geçtikçe sıcaklığı ve kuruluğu artar, tuzlanmış yılan balığı çok yapışkandır. Yahudiler yılan balığını yemezler. Yılan balığı taze olarak yenilirse karnı yumuşatır. Tuzlanır, bekletilir ve yenilirse, akciğer bölümlerini temizler ve sesi güzelleştirir. Ezilerek vücuda haricen uygulanırsa, kendisinde bulunan çekici bir güç yardımıyla, yavrunun eşini ve artık maddeleri vücut derinliğinden dışarı çıkarır.

 

Bağırsaklarında yara olan kimse, hastalığın başlangıcında, tuzlan­mış yılan balığının tuzlu suyuna oturursa bu su, hastalık yapan mad­deleri vücudun dışına çekmesiyle, yarasına iyi gelir. Bu suyla lavman yapılırsa siyatiği iyileştirir. Balığın en iyi yeri kuyruğuna yakın olan kısmıdır. Taze ve yağlı olan balığın eti ve yağı vücudu rahatlatır.

 

Buhârî ve Müslim'in Sahîh'lerinde -Câbir İbn-i Abdillah'ın rivayet ettiği hadiste Câbir'in şöyle anlattığı rivayet edilir; “Peygamber efendimiz bizi üç yüz kişilik süvari müfrezesi olarak bir sefere göndermişti, komutanımız Ebû Ubeyde İbn-i Cerrah idi. Sahile geldiğimizde çok fazla acıkmıştık, öyle ki "habat" denilen di­kenli ağacın yapraklarını ve yemişlerini yedik. Deniz bizim için "an­ber", denilen bir balığı kıyıya çıkardı. Yarım ay süreyle o balığın etini yedik ve yağını ekmeğimize süründük. Nihayet bizim vücutlarımız aç­lıktan önceki durumuna döndü. Ebû übeyde balığın kaburga kemiklerinden birini aldı. Sonra bir adamı devesine bindirdi, kemiği dikti, altından bu adam devesinin üzerine binmiş olarak geçtik).” (Cabir sözüne şöyle devam eder: Yine o hayvanın (Burada balık deniliyor ki, adı anberdir) göz çukuruna birçok kişi oturdu ve biz o hayvanın göz çukurundan şu kadar ve şu kadar testi et-yağı çıkardık, beraberimizde büyük bir dağarcık dolusu hurma vardı, Ebû Ubeyde herkese bi­rer tutam hurma vermeye başladı o da tükenince biz onun yokluğunu da hissettik. Bkz. Müs­lim: Sahih; Kitabü's-Sayd vc'z-Zebaih.)

 

BOĞUMLUCA*:

 

Tirmizî ve İbn-i Mâce Sünen'lerinde -Esma bint-i Umeys'in rivayet ettiği hadiste Esmâ'nın şöyle dediğini rivayet ederler; Peygamber s.a.v. dedi ki: "Pekliği neyle sürdürürsün?'

 

Esma da cevâbında:"Boğumluca’yla sürdürürüm" dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz boğumluca için: "Sıcaktır ve tam bir müshildir" buyurdular.

 

Boğumluca küçük, insan boyunda veya biraz daha yüksek bir ağaçtır. Beyaz benekli kırmızı dalları vardır. Dallarının başında yap­raktan bir topuz vardır. Boğumluca’nın küçük ve beyaza yakın san çi­çeği vardır, bu çiçek düşünce arkasında küçük çöpler bırakır, bu çöp­ler de fıstığa benzer, fıstık büyüklüğünde, kırmızı renkli küçük bir tane vardır. Çöplerin, üzeri kırmızı kabukla kaplı kökleri vardır. Boğumlu­ca’nın kullanılan kısmı, köklerinin kabuklan ve dallarının sütüdür.

 

Boğumluca sıcak yapılı ve dördüncü derecede kurudur. Karasu­yu, katı kümüsleri, sarı suyu ve balgamı söktürür. Fazlaca kullanmak sıkıntı ve bulantıya yol açar. Kullanıldığı zaman sağılmış sütte bir gün ve bir gece bekletilmeli, bu sırada günde iki veya üç kere sütü değiş­tirmeli, çıkarılıp güneşte kurutmalı, daha sonra gül ve kitreyle karıştırılıp bal ya da üzüm suyuyla birlikte içilmelidir. Bu karışımdan içile­cek miktar, bünyeye göre dört ölçekle iki ölçek arasında değişir. (Burada ölçek olarak “danık” yani 1/6 dirhem verilmiştir. Bir dirhem ise 3,12/100 gramdır.)

 

(*Boğulumca: At kuyruğu otu olarak bilinir. Atkuyruğu otunun kökleri hariç tamamı çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Zehirli olan diğer türlerle karıştırmamak gerekir. Atkuyruğugillerin takriben 20 türü mevcuttur ve bunlardan en yaygın olarak tarla Atkuyruğu otu; Eguisetum arvense kullanılır, ayrıca Homeopati’de “Himalaya Atkuyruğu otu; Equisetum hymale” kul­lanılır. Atkuyruğu otu Avrupa, Asya ve Amerika tropik ve subtropik bölgelerinde yabani olarak yetişir.)

İbn-i Kayyim El Cevziyye’nin Tıbbu’n Nebevi adlı eserinden alınmıştır.
 
Tıbb'ün Nebevi'nin diğer meddeleri için tıklayın
 

18.03.2009 17:01:00 Bu haber 8481 defa okundu
Tıbb'ün Nebevi'nin B maddesindeki yararlı bitki ve gıdalar
Resim: Boğumluca (At kuyruğu)
Korona virüsü hakkında ne düşünüyosunuz?

 
Copyright © 2009 Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
Sitemizdeki bilgilerin her hakkı yazarı ve kaynağına aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir
Yazılım ve Görsel Tasarım: İnforce Bilişim Teknolojileri