Dünya nüfusunun yüzde 25’i yeterli gıdaya sahip değilken, dünya tahıl hasatının yüzde 40’tan fazlası çiftlik hayvanlarına yediriliyor. Peki neden?

Tarımda kullanılan böcek ilaçları toprağı ve bizi zehirliyor, hayvancılık için ormanlar yok ediliyor... Peki ama dünyaya zarar vermeden beslenmek mümkün değil mi?

Gıda üretimimiz, çeşitli biçimlerde gezegenin doğal kaynakları üzerinde baskı yaratıyor: 

Tarımda kullanılan böcek ilaçları ve gübre doğada kirliliğe yol açıyor.

Tarımsal üretim ve dağıtım sırasında sera gazı emisyonu gerçekleşiyor.

Gıda üretimi veya hayvan otlatmak gibi amaçlarla ormanlar yok ediliyor.

Ekinler için kullanılan su, hassas ekosistemleri tehdit ediyor.

Bu durumda nasıl hem dünyanın artan nüfusunu besleyip hem de gıda üretiminin doğa üzerindeki baskısını en aza indirebiliriz?

Dünya nüfusunun yüzde 25’i yeterli gıdaya sahip değilken, dünya tahıl hasatının yüzde 40’tan fazlası çiftlik hayvanlarına yediriliyor.

Türkiye’deki gibi et ağırlıklı beslenme biçimleri aslında oldukça verimsiz. Et ve süt ürünleri için hayvan yetiştirmek, hayvan yemi üretmeyi gerektiriyor ki, bu da oldukça fazla miktarda su ve toprak kullanımına neden oluyor. Ortalama 1 kg hayvansal protein elde etmek için 6 kg bitkisel protein gerekiyor. WWF-Türkiye, eğer doğamızı korumak istiyorsak; beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini savunuyor.

Türkiye’de bütün bireyler hangi tür gıdalar tükettiğini ve bu gıdanın nasıl üretildiğini düşünmeli, bu konuda bilgi sahibi olmalıdır.Türkiye gıda endüstrisinin önde gelen aktörleri de – perakendeciler, üreticiler, gıda işleyen firmalar, hükümet vs. – gıda arzını sorgulamak durumundadır. (WWF Türkiye)