Dünyada Obezite rahatsızlığın artması ile her geçen gün önem kazanan egzersiz ve yürüyüşün inekler için de çok faydalı olduğu tespit edildi. Artık ineklerinde sağlıklarına kavuşmaları için ataları gibi davranarak geniş otlaklarda yürüyerek streslerini atmaları gerekiyor.

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ör-KOOP tarafından süt sığırları üzerinde yapılan bir araştırmada ineklerin de en küçük olaylardan etkilenip strese girdikleri tespit edildi. Aynı araştırmada ise serin yerde yaşayan ve günlük yürüyüşünü yapan ineklerin daha az strese girdikleri ve süt veriminin yürümeyen ineklere oranla daha yüksek olduğu tespit edildi.

İnsanlarda olduğu gibi özellikle Akdeniz İkliminin yaşandığı bölgelerde yaz mevsiminde süt sığırlarında da iklime bağlı olarak ciddi psikolojik rahatsızlıkların görüldüğü tespit edilen araştırmada, ineklere uygun ortam sağlanmadığı durumlarda süt veriminin yüzde 3 ile yüzde 31 oranında düştüğü belirlendi.

Süt sığırlarında strese neden olan konuların başında ineklerin bağlı tutularak günlük egzersizlerden uzak kalması olduğu belirtilen araştırmada "Hayvanların bağlı tutulmaması yaz ve kış aylarında yaşanacak stres faktörlerini azaltmada önemli rol oynamaktadır. Süt sığırlarında beklenen verim ancak onlara ideal çevre koşullarının sağlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle hayvanlarından yüzde yüz verim almak isteyen üreticilerimiz hayvanlarına uygun ortamı hazırlamalıdır. Günlük yürüyüşünü yapan inekler bapğlı tutulan ineklere oranla daha çok süt vermekte ve buzağıları da daha sağlıklı doğmaktadır" denildi.