Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda hazırlanıp Bankalar Kurulu’na sunulan Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’na CHP grubundan tepki yükseldi. CHP’li 21 milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na GDO araştırma önergesi verildi.

Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına verilen önerge de “Türkiye’deki ve Dünya’daki Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’ın Analizi, Uygulamaları ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi” amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istendi. 08.06.2009

21 Milletvekilinin imzaladığı önerge:

“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ya da kısaca GDO'lu ürünler; Genetik müdahale yöntemiyle genetik yapısına herhangi bir canlıdan alınan gen veya genlerin aktarılması ile elde edilen yeni organizmalardır.

1996 yılından bu yana dünyada üretilen ve ticareti yaygınlaşan tarımsal ürünlerin en önemlileri Soya, Mısır, Pamuk ve Kanoladır. Dünyada üretilen Soya'nın %53'ü; Mısır'ın %30'u; Pamuk'un %12'si; Kanola'nın %5'i GDO'dur. GDO'lu bitkilerin üretimini yapan ülkeler başta ABD olmak üzere Arjantin, Kanada, Brezilya, Çin, Hindistan, Romanya, İspanya gibi toplam 25'dir. GDO'lu ürünlerin henüz üretimini yapmayan ancak bu ürünlerin ithal edildiği içinde ülkemizin de olduğu birçok ülke bulunmaktadır.

Amacı GDO'lu ürünlerin sağlıklı ve güvenli ticaretinin yapılmasına katkıda bulunmak olan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin bir parçası olan Cartagene protokolü 2003 yılında yürürlüğe girmiş olup, içerisinde Türkiye'nin de olduğu 187 ülke protokole taraf olmuştur.

Ancak ABD, Kanada, Arjantin, Avustralya gibi GDO'lu ürünlerin ihracatında söz sahibi ülkeler, kendi ulusal yasalarının bu protokolün içeriğini aynen kapsadığı gerekçesiyle protokolü imzalamamışlardır.

Ülkemizde üretimine ve ithalatına yönelik bir yasal düzenleme bulunmayan GDO'lu ürünlerin yılda binlerce ton ülkemize ithalat yoluyla girdiği bir gerçektir.

Bazı bilim çevreleri GDO'lu tarım ürünlerinden elde edilen gıdaların insanda ve hayvanlarda pek çok hastalığın önemli etkenlerinden biri olduğunu ileri sürmeleri kamuoyunun bu konudaki endişesini arttırmaktadır.

Ayrıca GDO'ların Biyogüvenlik ve Biyoçeşitlilik sorunlarını beraberinde getirebileceği gibi çevre sorunları da yaratabileceği düşüncesi yaygındır.

Ülkemizde ve dünyada GDO oldukça tartışmalı bir teknolojidir. GDO'nun etkilerinin somut olarak tespit edilebilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu bilim çevreleri tarafından söylenmektedir.

Geçtiğimiz günlerde bakanlar kurulunda imzaya açılan ve içeriğinde GDO'lu ürünlerin üretilmesini ve ithalatını düzenleyecek olan "Biyogüvenlik Yasa Tasarısı" yakın bir zamanda ilgili komisyonlara ve daha sonra da Genel Kurul gündemine gelecektir. Böyle önemli bir konunun hem meclis genel kurulunda hem de kamuoyunda çok tartışılacağı görülmektedir.

Böyle önemli bir konu ile ilgili yasal düzenlemenin yapılacağı bir dönemde;

GDO'ların dünyada ve ülkemizde üretimi, ticareti ve tüketimi ile ilgili detaylı bir araştırma ivedilikle yapılmalıdır. Böyle bir araştırmanın yapılacak yasal düzenlemeye önemli katkılar sağlayacağı kesindir.

Önergeyi imzalayan milletvekilleri:

  1) Vahap Seçer  (Mersin)
  2) Atila Emek  (Antalya)
  3) Ali Rıza Öztürk  (Mersin)
  4) Şevket Köse  (Adıyaman)
  5) Ergün Aydoğan  (Balıkesir)
  6) Tansel Barış  (Kırklareli)
  7) Akif Ekici  (Gaziantep)
  8) Turgut Dibek  (Kırklareli)
  9) Nesrin Baytok  (Ankara)
10) Gökhan Durgun  (Hatay)
11) Abdulaziz Yazar  (Hatay)
12) Sacid Yıldız  (İstanbul)
13) Tekin Bingöl  (Ankara)
14) İsa Gök  (Mersin)
15) Tayfur Süner  (Antalya)
16) Ali Rıza Ertemür  (Denizli)
17) Mehmet Ali Özpolat  (İstanbul)
18) Ramazan Kerim Özkan  (Burdur)
19) Ahmet Küçük  (Çanakkale)
20) Mevlüt Coşkuner  (Isparta)
21) Ali Koçal  (Zonguldak

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak önergede imzası bulunan milletvekillerini kutluyor, aynı duyarlılığın TBMM’de görev alan tüm milletvekilleri ve parti gruplarından beklediğimizi belirtiyoruz.

Ölüm tohumlarının arkasındaki karanlık oyunlar

Ölüm tohumları