Dünya'da her yıl 25 milyon 'güvensiz' kürtaj yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde her yıl yaklaşık 25 milyon "güvensiz" kürtaj yapıldığını duyurdu.

DSÖ'nün ABD'nin Guttmacher Enstütüsü ile yaptığı araştırmaya göre, 2010-2014 yıllarında dünya genelindeki kürtajların yüzde 45'inde ya kürtaj prosedürü eğitimli olmayan kimseler tarafından uygulandı ya da bu uygulamada sağlıklı olmayan bir yöntem kullanıldı.

Kürtaj uygulamalarının güvenli, daha az güvenli ve en az güvenli olarak kategorize edildiği çalışmada, DSÖ kurallarına ve standartlarına uygun, eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından yapılan uygulamalar güvenli olarak tanımlanırken, güvenli bir yöntem veya eğitimli sağlık çalışanı kriterlerinden birini karşılamayan uygulamalar "daha az güvenli" ve her iki kriteri de karşılamayan uygulamalar ise "en az güvenli" olarak tanımlandı.

Araştırmada, dünyadaki kürtajların yüzde 31'inin "daha güvensiz", yüzde 14'ünün ise "en güvensiz" tanımı içine girdiği belirtildi.

Güvensiz kürtajların yüzde 97'sinin Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü kaydedildi.