Birçok gelişmiş ülkenin aksine, çocuklara zorla aşı yapma yolunu tercih eden Türkiye’nin bu kararının hukuksuz olduğu, Yargıtay tarafından tescil edildi.

Son yıllarda, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğinde performans uygulaması kapsamında baskı altına alınan aileler hakkında bir bir tutanak tutulup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca dava açılması sağlanıyordu.

Ailelerle karşı karşıya gelmek istemeyen Sağlık Bakanlığı, cepheye, genç ve tecrübesiz bir bakanlık olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı sürmüştü.

Sağlık Bakanlığı’nın dolduruşuna gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise hukuktan bihaber bir şekilde, on binlerce aile ile davalık/hasım olmuştu.

Bazı savcılar, eski düzenden kalma alışkanlıklarını sürdürüp, “devlettir ne yapsa yeridir” kabilinde hukuksuz kararlar verseler de, diğer taraftan hukuku kâmil manada işleten birçok hâkim ve savcı da çıkmıştı.

Son açılan davalardan biri de, Hatay’da görülmüş ve ailenin savunması dahi alınmadan gıyabında karar verilmişti. Bu hukuk katliamı, aile tarafından Yargıtay’a taşındı ve geçtiğimiz günlerde sevindirici haber geldi.

Yargıtay, davayı usulden bozmakla kalmadı ve esasa dairde tarihi bir karara da imza atarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açtığı davaları mesnetsiz bıraktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca Çocuk Kanunu olarak bilinen “6518 sayılı kanunla, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununa ilave edilen, ek 9. Maddesinde hüküm, haklarında koruma, bakım ve barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş olan çocuklar için geçerlidir. Bir kişiye önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilmesi zorunludur” diyen Yargıtay, açılan tüm davaları hukukî dayanaktan yoksun bıraktı.

Kararında “Tıp biliminin kuralları uygulanmak suretiyle yapılan her türlü müdahale tıbbi bir müdahaledir. Aşı da önleyici nitelikte bir tıbbi müdahaledir. Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir” diyen Yargıtay, bu hususta açılan tüm davaları geçersiz kılarken, zorla aşı yapma dayatmasını da sona erdirdi.

İşte YARGITAY'ın AŞI DAYATMASINA SON NOKTAYI KOYAN KARARI

Aşı dosyası ve daha fazla karar için tıklayın