Baldan sonra tüketiciyi yanıltan et ürünleri ile peynir üreticisi firmalarında teşhir edildiğini belirten Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Av. Faruk HANÇER “Teşhir edilen firmaların ürünleri tüketici kanunu gereğince ayıplıdır ve bu durumda tüketicinin ödediği bedeli geri alma hakkı doğmuştur” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “taklit ve tağşiş” yaptığı tespit edilen bir kısım firmaları teşhir ederek tüketiciler adına olumlu bir karara imza atmıştır.

Öncelikle tüketiciyi bu ve benzeri yöntemlerle mağdur eden firmaların kamuoyunda teşhir edilmesi uygulamasını; objektif, kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü sürece desteklediğimizi peşinen belirtmek isteriz. 

Diğer yandan insan sağlığını tehdit eden ve tüketicinin kâbusuna dönüşen gıda ile ilgili bu tür açıklamalar kamuoyunda korku ve endişeleri artırmaktadır. Bu yüzden denetimlerin daha sıkı olması gerekmektedir. Denetime tabi tutulan ürün ve firmaların düşük düzeyde kaldığı noktasında ciddi tereddütler bulunmaktadır.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, geçmişte başta akaryakıt olmak üzere birçok sektörde tespit edilen yanlışların kamuoyuna teşhir edilmesi gerektiğini ve bu uygulamaların tüketicilerin evrensel haklarına uygun olduğunu defaatle belirtmiştir.

Bilindiği gibi, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, ayıplı malı;  “ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı maldır.” şeklinde tanımlamaktadır.

Dolayısıyla isimleri kamuoyuna yansıyan firmaların Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre “ayıplı mal” sattıkları ortaya çıkmıştır. Ve yine aynı kanun gereğince tüketicilerin ödemiş oldukları ücretleri geri iade alma hakkı doğmaktadır.

Tüketiciyi mağdur eden firmalar, ayıplı mal satmak suretiyle tahsil ettikleri ücretleri ivedilikle iade etmesi gerekmektedir. Aksi halde tüketiciler bu gelişmeler ışığında gerekli kurumlara müracaat ederek hukuki yollardan paralarını tahsil edebilecektir. Hatta bu açıklamalar karşısında tüketicilerin korku ve endişelerinden dolayı manevi tazminat talepleri dahi doğmaktadır. Öte yandan “taklit ve tağşiş” yapılan ürünler nedeniyle sağlık problemleri yaşayan ve bu durumu ispatlayan tüketiciler için tazminat alma haklarının olduğunu da belirtmek isteriz. 

İlgili resmi kurumlar bu olaylardan dolayı mağdur olan tüketicilerin müracaatlarına gerek kalmaksızın ücret iadelerini alabilmeleri için gerekli girişimleri başlatmalıdır.

Ayrıca gıda terörüne neden olan, insan sağlığıyla oynayan, zarar veren, birçok hastalığın ortaya çıkmasına, hatta gıda kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle ölümlere yol açanlar hakkında ağır cezai müeyyideler getirilmesi şarttır. Bu bir insanlık suçudur.