Son Dakika
Cumartesi, 23 Ocak 2021 | Anasayfam yap | Favorilerime ekle    
Kölelik yasası geliyor!
Türkiye'nin tüm bitki ve tohum zenginliği ile yaşamımızı birkaç "şeytani şirket"in insafına terk eden yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın adını değiştiren ve kanun teklifiyle birlikte sunulan tasarı modern köleliğin onayı ve şeytanın galebe gelmesi demektir.

Bazen kişi yada kurumlar ayaklarına kurşun sıkarlar. Ancak bu kez hükümetimiz silahı tamda kalbimize çevirmiş durumda. İnsanlığın ortak mirası tohumların genetik yapısının değiştirilerek patent altına alınmasına izin veren sözde ''Ulusal Biyo Güvenlik Kanun Tasarısı'' maalesef Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmış durumda. 

Geçtiğimiz ay ABD'de ikna odalarına alınan milletvekillerinin tasarıya oy verip vermemesi ayrı bir merak konusu lakin kölelik tasarısının iktidar milletvekillerini oylarıyla yasalaşması gibi büyük bir risk söz konusu. Üstelik kölelik yasası , "tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak" gibi masum bir kılıfla sunuluyor.

Lütfen F. William Engdahl''ın "Ölüm Tohumları" adlı eserini hemen okuyunuz.

ABD, TBMM üyelerini ikna odasına mı aldı?

ABD'li gazeteciden dehşet verici iddialar

Katil tohumlar Irak sınırında

Türkiye halkı bilerek kısırlaştırılıyor

Kısır tohumlar: 21. yy'ın yeni köleliği - VİDEO

 

İşte hükümet sözcüsünü açıklamaları:

-ULUSAL BİYO GÜVENLİK-

Çiçek, üzerinde durdukları ve imzaya açtıkları yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgili ikinci yasanın, ''Ulusal Biyo Güvenlik Kanun Tasarısı'' olduğunu bildirdi.

Bu tasarının hazırlanma gerekçesinde dünyada gelişen teknolojiler sebebiyle ulusal biyo güvenlik konusunun yeni baştan ele alınması gerekliliğinin yer aldığını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

''Dağınık mevzuat tek elde toplanıyor. Böylece tek kanun çatısı altında mevzuat birleştirilmesi sebebiyle bu alandaki boşluk ortadan kaldırılmış olacak. Kanun taslağında önerilen sistem, AB sistemiyle benzerlik arz edecek. Böylece bizim sistemimizde biyolojik çeşitlilik konusuna daha fazla önem verilmiş olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle genetiği değiştirilmiş bitkilerin üretimine izin verilmesinin önü açılmış olacak. Kanunla konulan değişik seviyelerdeki bilimsel eleklerden geçen ve sosyo ekonomik değerlendirmede yeterli bulunun genetiği değiştirilmiş bitkiler ancak üretim hakkını elde edebilecektir. Genetiği değiştirilmiş bitkilerin izinsiz kullanımı, biyolojik çeşitlilik merkezleri ve organik tarım yapılan alanlara yakın üretimlerle bebek mamaları ve küçük çocuk ek besinlerinde özel amaçla geliştirilenler hariç kullanımı yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu alandaki bir başıboşluk, düzensizlik ortadan kaldırılmış olacaktır.''

HAYVAN TİCARETİ

Bakan Çiçek, üçüncü olarak üzerinde durdukları tarımla ilgili diğer konunun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı olduğunu belirtti. Bu kanunun da getirdiği önemli yeniliklere dikkati çeken Çiçek, şöyle konuştu:

''Yetki karmaşası evvela önlenmiş oluyor. Yetki ve sorumluluğun AB müktesebatına uygun hale getirilmesi ve tek otorite altında toplanması sağlanmış oluyor. Her üç tasarıda da dikkat ettiğimiz husus, bu alanları düzenleyen birden fazla yasa olup, her birisi ayrı dönemde çıktığı için ciddi bir mevzuat karmaşası var. Bu da bürokrasiyi artırıyor. Vatandaşlar bu konularda yatırım yaparken, iş takip ederken, 'hangi makam yeteri kadar yetkilidir' bir o daire, bu genel müdürlük gidip geliyor. Dolayısıyla bu alanda bir önemli adım atmak suretiyle artık bu söylediğimiz başlıklar altında tek otorite bu işlerde karar vermiş olacak.

Ayrıca, tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak bakımından da bu yasa tasarısı çok önem arz ediyor. Sadece gıdaların üretilmesi yeterli olmaz, aynı zamanda bunun güvenilirliği de önem arz etmektedir. Ayrıca, bu kanun tasarısıyla hayvan ticaretiyle uğraşanlar belgelenecek. Hayvan nakilleriyle ilgili hayvan refahı kuralları getirilecek. Özellikle bunlar uluslararası kurallardır. Veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, satışı, uygulanması ve kontrolüne ilişkin kurallar tek bir yasada toplanmış olacak. Bitki sağlığı açısından önemli düzenlemeleri getiriyoruz. Gıda güvenliği açısından ve yem açısından da önemli düzenlemeler bu yasayla geliyor. Daha evvel bu alanları düzenleyen yasalar da yürürlükten kaldırılmış olacaktır.''

Hükümet Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adının Tarım ve Gıda Bakanlığı şeklinde değiştiriyor. Hükümete göre sadece isim değişikliği yapılmayacak statik bir bakanlık yerine daha dinamik bir Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın amaçladığını iddia ediyor.

Hükümet sözcüsü Çiçek, Tarım ve Gıda Bakanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı olduğunu belirten Çiçek, mevcut bakanlığın isminin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olduğunu, geçen dönemde çıkan yasayla köy hizmetlerinin il özel idarelerine devredilmesi nedeniyle bunun bir anlamının kalmadığını, onun için yeni bir isimle bu bakanlığın kurulmasının gerektiğini anlattı.

Tarım ve Gıda Bakanlığının aynı zamanda AB ile de bağlantılı bir düzenleme olduğunu ifade eden Çiçek, bu tasarıyla sadece isim değişikliğinin getirilmediğini, statik bir bakanlık yerine daha dinamik bir Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın kurulmasının amaçlandığını vurguladı. Çiçek, ''Etkin, verimli bir hizmet sunabilmesi bakımından da bakanlığın yapısı büyük ölçüde değişiyor'' dedi.

Zihniyet mi değişecek kadrolar mı?

Düzenlemenin en ilginç ayrıntısı Tarım Bakanlığı’nın kadrolarıymış. Yeni tasarıya göre 5 olan müsteşar yardımcılığı kadrosunun 2'ye 15 birim var, 10'a düşürülüyormuş. 25 genel müdür muavinliği kadrosu ise tümüyle kaldırılıyormuş.

Çiçek açıklamasında, 187 şube müdürlüğü var. Bu 187 şube müdürlüğünün tamamı kalkıyor. 119 adet il müdür yardımcılığı var, il müdür yardımcılıklarını kaldırıyoruz. 12 adet araştırma enstitüsü müdür yardımcısı var. Bunlar da yeni teşkille ortadan kalkmış olacak.

Böylece bu kanunun yürürlüğe girmesi halinde kariyer uzmanlığı sistemine geçilecek. Bakanlığın benzer ve birbirini tamamlayan hizmet üreten birimleri birleştiriliyor. Böylece büyük ölçüde kadro israfı önlenmiş oluyor. Bunun beraberinde getirdiği bir kısım harcamalar da ortadan kaldırılacak. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kaldırılıyor. Bakanlık Teftiş Kurulu kaldırılıyor. Hizmet birimlerinde denetim grupları oluşturulmakta. Taşradaki araştırma enstitüleri ve laboratuvarların sayısı azaltılmakta ve yeniden yapılandırılmaktadır. Böylece daha dinamik bir Tarım ve Gıda Bakanlığının kurulması imkanını getirmiş olacaktır'' dedi

 

Ziyaretçi Yorumları (Toplam 1 yorum)
  • Zafer Gürel
    Bizi yönetenler gerçekten bizden mi.
    Türkiyenin yönetiminde olanların Gerçekten Türk oldukları konusunda şüphelerim var. Nerden kapıldın bu düşünceye diyorsanız.Adamlar Türkiyenin çıkarları için değil de sanki Türkiyeyi içerden yıkmak istiyorlar mı gibi davranıyorlar.Zaten bunlar ortaya yeni çıkmadı ki ATATÜRK zamanından beri varlar. Şimdi bitleri kanlandı da ortaya çıkıp o zaman yapamadıklarını şu an yapmak istiyorlar. Yaptıkları ve düşündüklerinin hiç biri Türkiynin iyiliği için değilmiş gibi geliyor bana. Eğer Türk olsalardı kendi halklarına bunları yapmazlardı. Sanırım içlerindeki Türk lük genini aldırmışlar. Bunların tez elden bulundukları yerden indirilmeleri gerekmektedir.
    09.06.2009 13:37:36
02.06.2009 01:06:00 Bu haber 8383 defa okundu
Kölelik yasası geliyor!
Şimdi susanlar çok geçmeden ölümek için dua eder hâle gelecekler...
Korona virüsü hakkında ne düşünüyosunuz?

 
Copyright © 2009 Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi
Sitemizdeki bilgilerin her hakkı yazarı ve kaynağına aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir
Yazılım ve Görsel Tasarım: İnforce Bilişim Teknolojileri